Kieli  de  | en  | es  | fr  | it  | nl 

Tämä sivusto tarjoaa tietoa, käytännön apua ja valmiita mallipohjia Internetin turvalliseen käyttöön eurooppalaisissa kouluissa. Sivujen sisältämä aineisto on laadittu, testattu ja kehitetty osana Euroopan komission rahoittamaa DotSafe-hanketta. Hankkeessa oli mukana kahdeksan maata, joiden yhteistyön tuloksena nämä ohjeet syntyivät.

Aineisto on jaettu viiteen eri osioon. Suomen kouluille jaetussa DotSafe-kansiossa oleva aineisto löytyy tähdellä (*) merkityistä linkeistä. Kaikkea kansiossa olevaa aineistoa ei ole julkaistu verkossa. Vastaavasti näiltä sivuilta löytyy aineistoa, jota kansiossa ei ole.

1. Internetin käytön turvallisuus
Tässä osiossa käsitellään Internetin turvallisuuteen liittyviä asioita sekä muutamia esimerkkitapauksia.

Etiikka, lainsäädäntö ja yksityisyydensuoja, Internetin käyttämiseen liittyviä riskejä - neljä esimerkkitapausta
Diaesitys vanhemmille Diaesitys opettajille

2. Internetin asianmukainen käyttö
Tässä osiossa käsitellään ohjeiden laatimista Internetin asianmukaiseen käyttöön. Osiosta löytyvät lisäksi malliohjeet sekä mallikirje vanhemmille. Koulut voivat muokata niitä tarpeidensa mukaan.

Internetin käyttäminen koulussa – johdanto, Malli Internetin hyväksyttävän käyttämisen säännöistä kouluille, Mallikirje vanhemmille Internetin hyväksyttävän käyttämisen säännöistä, Perusohjeita opettajille ja oppilaille

3. Toimintaohjeita
Osioon on kerätty Internetin käytön perusohjeita ja -sääntöjä peruskouluille ja lukioille. Ohjeita voi noudattaa sellaisinaan tai soveltaa tarpeen mukaan. Osio sisältää myös mallisäännöt Internetin käytölle kotona.

*Internetin käyttämisen perussääntöjä alempien luokkien oppilaille, *Internetin käyttämisen sääntöjä opettajille ja ylempien luokkien oppilaille, Internetin käyttämisen sääntöjä kotona

4. Internetin monipuolinen hyödyntäminen
Tässä osiossa käsitellään
Internetin tehokasta ja turvallista käyttöä kouluissa. Osio sisältää tietoa ja ohjeita esimerkiksi Internetistä, keskusteluryhmistä (chat-ryhmät), sähköpostin käytöstä, uutisryhmistä, ilmoitustauluista sekä koulun kotisivuston julkaisemisesta Internetissä.
Osiossa on myös ohjeita opettajille seuraavista aiheista:

*Tiedonhaku Internetistä, Aineiston tallentaminen Internetistä, Koulun tai luokan kotisivu, Oppilaiden omat verkkosivut, Keskusteluryhmät (chat-ryhmät), Muut sähköiset viestintäkanavat

5. Netiketti
Osiossa käsitellään netikettiin liittyviä asioita, jotka kaikkien kouluasteiden oppilaiden ja opettajien on hyvä ottaa huomioon.

*Netiketti kaikille – johdanto, *Netiketti peruskoulun alaluokkalaisille, Netiketti ylempien luokkien oppilaille

 

Aineisto liittyy Euroopan komission osittain rahoittamaan DotSafe-hankkeeseen, joka käynnistyi tammikuussa 2001 ja päättyi kesäkuussa 2002 osana Internetin toimintasuunnitelmaa. Internet-toimintasuunnitelma sisältää joukon Euroopan laajuisia suuntaviivoja ja toimenpiteitä, kuten vihjepuhelimen, Internetin sisällön rajoitus- ja suodatinohjelmistojen käytön sekä tiedottamisen. Toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan Internetissä julkaistavaan haitalliseen ja laittomaan aineistoon liittyviä ongelmia.

Kiitokset
Tove Hauge, Morten S. Hagedal sekä pedagoginen asiantuntijaryhmä: Else Margrete Lillestøl Magerøy, Svein Egil Haugen, Gjermund Eikli, joiden Internet Casuistics -julkaisua on hyödynnetty tämän sivuston laatimisessa.
The National Association of Advisers for Computers in Education, British Computer Society (koulutustyöryhmä) sekä Kent Local Education Authority ja erityisesti Sandra Crapper sekä Peter Banbury.
Pirjo Sinervo
Carl Harris
Joni Turville
Charlotte Aynsley, British Educational Communications and Technology Agency,
Jacquie Disney, Parents Information Network. Huom: Internetin käytön säännöt kotona -osiossa hyödynnetään aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat Parents Information Network -verkostolle (PIN) UK 2001-2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston käyttö sallittu ainoastaan tässä tarkoituksessa. http://www.pin.org.uk

Kiitämme myös monia yksittäisiä ihmisiä ja organisaatioita Euroopassa ja muualla maailmassa. Hanke on toteutettu Euroopan komission tuella.

Yhteystiedot
Lisätietoja hankkeen osallistujamaiden koordinaattoreilta:

Copyright © European Schoolnet 2002. Aineiston kopioiminen ei-kaupalliseen opetustarkoitukseen on sallittu sillä ehdolla, että lähde mainitaan.

 
Tietoa 
Web Editor:Margit Hofer
Julkaistu: Wednesday, 10 Apr 2002
Viimeksi muutettu: Wednesday, 30 Oct 2002
Muut kielet: de | en | es | fr | it | nl

dotsafe@eun.org